Thank you for supporting a small, woman owned business!Nikki Minaj Candle // Saint Nikki Minaj Prayer Candle // Nikki Minaj Gift

Regular price $21.00

Pray to Saint Minaj! For all the Barbz in your life!